คุยกับผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต4

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 ขุนขวากพิทยา ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
2 บ้านงิ้วใหม่ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
3 บ้านทุ่งคำ ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
4 บ้านทุ่งอ่าง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
5 บ้านป่าซาง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
6 บ้านม่วงยาย ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
7 บ้านหลู้ ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
8 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
9 บ้านห้วยก้าง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
10 บ้านห้วยคุ ปอ สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
11 บ้านห้วยเอียน - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
12 บ้านเมืองกาญจน์ ริมโขง สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
13 บ้านแจมป๋อง ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
14 บ้านแผ่นดินทอง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
15 บ้านโล๊ะวังผา ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
16 ปอวิทยา ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
17 สพป.เชียงราย เขต4 - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
18 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
19 อนุบาลตาดควัน - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
20 เพียงหลวง 16 ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
21 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
22 โรงเรียนบ้านท่าข้าม - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
23 โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
24 ไตรมิตรวิทยา ปอ สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล

กิจกรรม

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.