ประชาสัมพันธ์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 ขุนขวากพิทยา ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
2 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศรีดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
3 บรรพตวิทยา - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
4 บ้านงิ้วใหม่ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านทุ่งคำ ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านทุ่งซางดงหลวง โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านทุ่งอ่าง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านบ่อแสง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านป่าซาง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
11 บ้านพญาพิภักดิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
12 บ้านม่วงยาย ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
13 บ้านร่องขุ่นป่าข่า สุทธานุสรณ์ ป่าตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
14 บ้านหลู้ ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
15 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
16 บ้านห้วยก้าง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
17 บ้านห้วยคุ ปอ สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
18 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ป่าตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
19 บ้านห้วยเอียน - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
20 บ้านห้วยโป่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
21 บ้านเกี๋ยง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
22 บ้านเมืองกาญจน์ ริมโขง สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
23 บ้านเวียงหมอก - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
24 บ้านแจมป๋อง ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
25 บ้านแผ่นดินทอง - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
26 บ้านโล๊ะวังผา ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
27 ปอวิทยา ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
28 สพป.เชียงราย เขต4 - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
29 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ท่าข้าม สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
30 สันทรายงามวิทยา - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
31 อนุบาลตาดควัน - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
32 อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
33 เพียงหลวง 16 ม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
34 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
35 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
36 โรงเรียนบ้านท่าข้าม - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
37 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
38 โรงเรียนบ้านห้วยโ่ป่ง โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
39 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) ป่าตาล สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
40 ไตรมิตรวิทยา ปอ สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.