ข้อมูลโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต4

สพป.เชียงราย เขต4

สพป.เชียงราย เขต4 SCM

ชื่อภาษาอังกฤษ : SchoolMaster

187 moo16 pangsang
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. +66871747735

เบอร์โทรศัพท์ : +66871747735

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับสพป.เชียงราย เขต4

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต4

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 0 2
รวม 2 0 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0